Trebor

ul. Listopadowa 13/2, 60-153 Poznań
tel. 604 438 909 e-mail trebor@rayo.pl